Zły osąd wilków ciągnie się za nimi od wieków. Na terenach Polski ich populacja znacznie zmalała na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Moda na polowanie na wilka skończyła się wraz z transformacją jaką przechodził nasz kraj 25 lat temu. W pewnym momencie występowanie wilków w Polsce było taką rzadkością, że zostały one objęte ochroną. Zmniejszona populacja wilków w Polsce nie wróżyła, że ich ilość wróci sprzed wieków. Nowa infrastruktura również nie sprzyjała wzrostowi rozrostu wilczych rodzin, jednak natura jest silniejsza. Kilka dni temu zaobserwowano, że wilki powróciły do Puszczy Kampinowskiej. Film o wilkach w polskiej puszczy znajdziecie tutaj.

Ile wilków żyje w Polsce?

Jeszcze do niedawna polscy naukowcy twierdzili, że populacja wilków jest tak mała. Ich liczebność osiągnęła zaledwie 600 osobników. Już dzisiaj można powiedzieć, że ich liczebność z każdym rokiem wzrasta, a wilki trzymając się z dala od ludzi żyją w swoich wilczych rodzinach.

Nowe watahy wilków zaczęto obserwować we wspomnianej puszczy Kampinoskiej, Wielkopolsce oraz na Pomorzu. Obecnie wilki wykazują duże zainteresowanie terenami znajdującymi się w Polsce zachodniej. Ich ulubionymi terenami są mokradła i bagna.

Dlaczego wilki są pod ochroną?

Wilki zostały objęte parasolem ochronnym pod koniec lat 90 ubiegłego wieku. Relacje człowieka z wilkiem można określić jednym słowem, mianowicie walką na śmierć i życie. Jak się okazało od wieków uważany za zło drapieżnik był słabszy od jednego z największych zabójców na świecie, czyli człowieka.

Zmniejszająca się populacja wilków miała swoje przełożenie na osłabnięcie ekosystemu w Polsce. Więcej o ochronie wilków przeczytamy w ustawie o ochronie przyrody. Ustawa wskazuje wprost, że jakiekolwiek okaleczanie, zabijanie czy handel wilkami jest surowo zabroniony.

Na szczęście spotkanie wilka z jego największym zagrożeniem, czyli człowiekiem jest rzadkością. Obecnie wilki nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia, wręcz unikają bliskiego kontaktu.